הבית לכלי טיפול והנחיה

להנחות ולטפל בעזרת ערכות קלפים דיגיטליות באופן אינטראקטיבי, משחקי וחוויתי. גם בעבודה פרונטלית וגם כשהמפגש מתקיים מרחוק.

בוחרים ערכת קלפים

מתאימים לה חדר משחק

משתפים ומשחקים

ערכות
חדרי משחק
מתחילים

חדרי משחק

חדרי המשחק מאפשרים פעילויות טיפוליות שונות דרך ערכות הקלפים הדיגיטליות

כבר בחרת חדר משחק...

אבל תמיד אפשר לשנות

יופי! בחרת ערכה

זה הזמן להתאים לה חדר משחק

ערכה נבחרת:

שם ערכה

החלפת ערכה מידע נוסף

חדרי משחק מומלצים לערכה:

...וגם אלה יכולות להתאים:

חדרי משחק מתאימים לערכה:

רוצה להתחיל לשחק?
יש לבחור ערכה וחדר משחק

רוצה להתחיל לשחק?
יש לבחור ערכה

רוצה להתחיל לשחק?
יש לבחור חדר משחק

oops בחירת חדר משחק בחירת ערכה התחלת פעילות ללא ערכה